top of page

Projektiranje

Cilj projektiranja je dobiti detaljan uvid u izvedeno stanje krajobraza prije nego li otpočnu radovi na terenu. Na taj se način izbjegavaju moguće nedomuice koje u konačnici nepotrebno povećavaju cijenu izvedbe predviđenog projekta. 

upload(5).png
bottom of page