top of page

Uređenje

Uređenje krajobraza, kao jedna od dijelatnosti obuhvaća sve potrebne radove da bi se ugovoreni projekt izveo u skladu s projektnom dokumentacijom. Uobičajno započinjemo sa zemljanim radovima kao sto su: priprema terena, doprema zemlje i ostalog materijala. npr, za izvedbu pješačkih staza, sustava navodnjavanja, vodenih površina, potpornih ili ogradnih zidova, i sl.  Nakon što su zemljani radovi završeni doprema se sadno bilje te se isto sadi na za to pripremljenim pozicijama. Tijekom sadnje po potrebi se obavi zaljevanje, gnojidba te rezidba bilja. 

bottom of page